Trixology
Hexable Hexable Hexable
Mahjong pyramid Mahjong pyramid Mahjong pyramid
Unblock it Unblock it Unblock it
Shusi chellenge Shusi chellenge Shusi chellenge
Flip the bottle Flip the bottle Flip the bottle
Rainbow stacker Rainbow stacker Rainbow stacker
9 ball pool 9 ball pool 9 ball pool
Pro bowling 3d Pro bowling 3d Pro bowling 3d
Sticky golf Sticky golf Sticky golf
Shark attack Shark attack Shark attack
Knife the dart Knife the dart Knife the dart
Magnificient tower Magnificient tower Magnificient tower
Ant smasher Ant smasher Ant smasher
Airplane surviaval Airplane surviaval Airplane surviaval
Shades Shades Shades
Castle blocks Castle blocks Castle blocks
Bob and chainsaw Bob and chainsaw Bob and chainsaw
Minigolf adventure Minigolf adventure Minigolf adventure
Rabbit zombie defense Rabbit zombie defense Rabbit zombie defense
Soda can knockout Soda can knockout Soda can knockout
Jetpack blast Jetpack blast Jetpack blast
Expert goalkeeper Expert goalkeeper Expert goalkeeper
Yatzy Yatzy Yatzy
Cup pong challenge Cup pong challenge Cup pong challenge
Karambol Karambol Karambol
Rally championship Rally championship Rally championship
Idle hypermart empire Idle hypermart empire Idle hypermart empire

Trixology

Obróć elementy, aby pasowały do ​​siatki pod współczesnymi fanami Tetris Niektóre z minimalistycznych tematów motywów skupiają się na starej rozgrywce i czasu spędzonym na dodatkowych elementach sterujących, takich jak przyspieszanie prędkości i obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara w przeciwnych zegarach zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wraz z postępem poziomu Możesz gra w gr Trixology online za darmo.

Jak Grać w Grę Trixology

Sterowanie standardowe:

    Sterowanie standardowe w grach przeglądarkowych może si różnić w zależności od gry, w którą grasz. Niemniej jednak większoć gier przeglądarkowych korzysta z klawiatury i myszy jako gównego środka wejścia. Oto kilka powszechnych kontrol, które możesz napotkać podczas grania w gry przeglądarkowe:
  • Klawiatura: Klawisze strzałek lub klawisze WASD są często uywane do poruszania postacią lub nawigowania po menu. Klawisz spacji jest często używany do skakania, a klawisz Enter służy do rozpoczcia lub wstrzymania gry.
  • Mysz: Mysz jest używana do celowania i strzelania w grach typu FPS, wybierania opcji w menu i interakcji z obiektami w grze. Lewy przycisk myszy jest często używany do wyboru lub strzelania, a prawy przycisk myszy służy do drugorzdnych działań, takich jak celowanie przez lunetę lub interakcja z obiektami.
  • Klawisz spacji: Najczściej uywany do skakania, strzelania lub interakcji z obiektami.
  • Przycisk Esc: Najczściej używany do wstrzymania gry lub dostępu do menu gry.
  • Przycisk Tab: Najczściej używany do dostępu do tablicy wyników lub inwentarza.
  • Klawisze numeryczne: Najczęściej używane do zmiany broni lub wyboru przedmiotw.
  • Ctrl lub Shift: Najczęściej uywane do kucania lub biegu.
  • Pamiętaj, e różne gry mogą mieć rżne schematy kontrolne, więc zawsze warto sprawdzić instrukcje lub samouczek gry przed rozpoczciem rozgrywki.

Podobne Gry do Trixology

Trixology to gra, którą oferujemy tutaj na Darmogra.com. Oto kilka podobnych gier, które mog Ci si podobać: Gra Hexable, Gra Mahjong pyramid, Gra Unblock it, Gra Shusi chellenge, Gra Flip the bottle, Gra Rainbow stacker, Gra 9 ball pool, Gra Pro bowling 3d, Gra Sticky golf, Gra Shark attack, Gra Knife the dart, Gra Magnificient tower, Gra Ant smasher, Gra Airplane surviaval, Gra Shades, Gra Castle blocks, Gra Bob and chainsaw, Gra Minigolf adventure, Gra Rabbit zombie defense, Gra Soda can knockout, Gra Jetpack blast, Gra Expert goalkeeper, Gra Yatzy, Gra Cup pong challenge, Gra Karambol, Gra Rally championship, Gra Idle hypermart empire,.

Kto Stworzy Gr Trixology?

Trixology została stworzona przez not set

AkcjiArkadaPuzzlehtml5MarketjsKetangkasanUmiejętnośćRodzina